Menu

Özür Sözleri

Sabitlenmiş Yazı

Kimisi özür dilemeyi büyüklük ve cesaret isteyen bir durum olarak görürken, kimisi çok zorunda hissetmedikçe özür dilemekten kaçınmayı daha makul görür. Genelde...